Není žádným tajemstvím, že dnes žijeme na internetu prakticky stejně jako v reálném světě. S jeho pomocí se bavíme s příbuznými a přáteli, seznamujeme se s novými lidmi, hrajeme hry, sledujeme filmy či seriály, posloucháme hudbu či nakupujeme a mnoho dalších věcí.

Je samozřejmě pochopitelné, že si tohoto trendu všimly i firmy. A bylo by od nich poměrně hloupé, kdyby tuto příležitost nevyužily k tomu, aby se pokusily dosáhnout vyššího zisku a získat lepší postavení na trhu.

žena pracující na internetu

I z tohoto důvodu najdeme na internetu spoustu nejrůznějších reklam. Samozřejmě navíc zde neexistuje jen jeden typ reklamy, nýbrž jí je více druhů. Záleží pak na firmě, kterou z nich zvolí. Jedním z nejoblíbenějších je pak systém PPC.

Jedná se o anglickou zkratku ze slov pay-per-click, tedy platba za kliknutí. V podstatě to funguje tak, že daná firma dostane peníze pokaždé, když na danou reklamu někdo klikne. To zní výhodně, avšak i zde je několik háčků.

Předně je potřeba co nejvíce lidí přimět, aby na ni kliknuli. A to není tak jednoduché. Záleží zde na mnoha faktorech, od samotného vzhledu až po webové stránky, na kterých bude daná reklama umístěna. O tom, že je nutné brát v úvahu cílovou skupinu zákazníků, snad není třeba mluvit.

propojení lidí pomocí internetu

I to je důvod, proč se tímto problémem v mnoha firmách zabývá speciálně najatý specialista PPC. Jedná se o člověka, který má s tímto typem reklamy zkušenosti a má i dostatek znalostí, aby věděl, jak ji co nejlépe vytvořit, aby dosáhla požadovaného výsledku.

Samozřejmě, jako u kteréhokoliv jiného typu reklamy, ani zde není nic stoprocentní. Nelze tedy zaručit, že bude fungovat přesně tak, jak si management představuje. I tak se však jedná o velmi oblíbený a často používaný reklamní nástroj k přilákání nových zákazníků a dosažení co nejvyššího zisku. A není divu, koneckonců je statisticky velmi úspěšný.