Když se na situaci v automobilovém průmyslu podíváme z širšího úhlu pohledu, je celkem jasné, že se nacházíme v pÅ™echodovém období. Auta se spalovacími motory se pomalu, ale jistÄ› stávají minulostí a zaÄínají je nahrazovat elektrické automobily. SamozÅ™ejmÄ› tento proces není nijak rychlý. Na obou stranách je hned nÄ›kolik faktorů, které jej brzdí, a se kterými se bude nutné vypořádat, pokud má být tento pÅ™echod úspěšný.

 

Tím prvním je to, že elektrické automobily stále jeÅ¡tÄ› nejsou dokonalé. Mají vady, které se mohou pÅ™i delšími řízení projevit. NejvÄ›tší z nich je v souÄasnosti nutnost výmÄ›na baterie a cena tohoto procesu, avÅ¡ak najdou se i další.

 

dobíjení elektrického auta

 

Na druhé stranÄ› zde pak máme mnoho lidí, kteří jsou konzervativní a elektrické automobily odmítají již z principu. Tomu nepomáhá ani mnohdy neoprávnÄ›ná Å¡patná povÄ›st, kterou tito lidé (a s nimi i nÄ›které motoristické magazíny), rozÅ¡iÅ™ují, jako je například ta o vÄ›tší hoÅ™lavosti. Když se vÅ¡ak nad tím zamyslíme, je to v podstatÄ› dobÅ™e. Tím, že je tento proces pomalejší, umožňuje, aby si lidé na nový vůz v klidu naÅ¡etÅ™ili. Také dává výrobcům Äas vychytat výše zmínÄ›né „mouchy“ a zlepÅ¡it technologie tak, aby bylo možné snížení cen.

 

auto se spalovacím motorem

 

AvÅ¡ak navzdory tomu, co nÄ›kteří zastánci spalovacích motorů tvrdí, je již dnes jasné, že ke kompletnímu pÅ™echodu na elektromobilitu dojde, stejnÄ› jako jsme upustili od koní pro spalovací motory. JistÄ›, můžeme se ptát, proÄ je zrovna tento pÅ™echod nutný. Koneckonců, dosavadní auta nám slouží dobÅ™e, a ta elektrická nejsou o tolik lepší. Jaká je tedy jejich výhoda?

 

Ochrana životního prostředí. Dnes se již dostáváme do bodu, kdy si její důležitost uvědomuje stále více lidí. Proto jsou přijímány nejrůznější směrnice a nařízení, a toto je jedním z nich. Zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory se blíží, a nebude dlouho trvat, než bude celosvětový. Jen to bude ještě pár let trvat.