Asi vÅ¡ichni budeme souhlasit s tím, že rekonstrukce není nic snadného. Jedná se o akci, která je finanÄnÄ› i psychicky nároÄná. Je potÅ™eba pÅ™i tom myslet na tisíc vÄ›cí, a tak není divu, že se nÄ›kterým vÄ›nuje menší pozornost, než by si zasloužily.

Jednou z nich je například výbÄ›r vodovodní baterie. To je důležitÄ›jší vÄ›c, než by se mohlo zdát. Jen málokdo si totiž uvÄ›domuje, jak moc právÄ› ona pÅ™ispívá k naÅ¡emu pohodlí. Díky ní můžeme mít bez vÄ›tší námahy teplou Äi studenou vodu. Navíc s její pomocí můžeme nastavit i sílu proudu. Pravdou je, že se pro nás stala v podstatÄ› nezbytnou.

kbaterie2

AvÅ¡ak aby plnila svou funkci tak, jak od ní oÄekáváme, je nutné vybrat tu správnou. To vÅ¡ak není tak jednoduchý úkol, jak se na první pohled může zdát. Nabídka je totiž skuteÄnÄ› velká, a laik může mít problém se v ní orientovat. PÅ™esto existuje nÄ›kolik vÄ›cí, na které je tÅ™eba si dát pozor.

Tou hlavní jsou rozmÄ›ry. Je nutné znát pÅ™esnÄ› vzdálenost mezi přívodem teplé a studené vody. Také bychom mÄ›li změřit nádobu, do které bude voda odtékat, aÅ¥ už se jedná o vanu, sprchový kout, umyvadlo Äi dÅ™ez. To nám pomůže zvolit správnou délku ramene. A i to je důležité, aby nám voda nepadala místo do zvolené nádoby na zem.

kbaterie3

MÄ›li bychom také zvážit, kde bude umístÄ›na. Dáme ji do kuchynÄ›, do koupelny, Äi jinam? I to je důležitý faktor pÅ™i výbÄ›ru, protože vždy hledáme ponÄ›kud jiné vlastnosti.

Pokud máme stále ještě na výběr, pak je dobré zvolit i správný design. Ten by měl danou místnost vhodně doplňovat, aniž by působil jako rušivý element. I z tohoto důvodu nejsou pro většinu domácností vhodné křiklavé barvy.

V neposlední Å™adÄ› je pak potÅ™eba se zmínit o cenÄ›. Koneckonců, ta je jedním z hlavních kritérií. Žádný rozpoÄet totiž není neomezený. Proto je dobré si pÅ™edem urÄit cenovou hladinu, ve které budeme hledat. Pak budeme mít nejvÄ›tší jistotu, že s naším výbÄ›rem budeme spokojeni.