Kytice

Na hrobě po slzách dětí vyrůstá Mateřídouška.

Matka je symbol vlasti

Poklad

Vdova objeví poklad uchvácená bohatstvím nechává svého malého syna samotného. Syn se ztratí, po roce se však poklad spolu se synem znovu objeví.

Často se necháváme odradit od důležitých věcí kvůli slávě a bohatství, až příliš pozdě přijdeme na to, že jsme to dobré propásli kvůli vlastní hlouposti.
kytice na schodech

Svatební košile

Dívka pláče nad svým milým, který zemřel ve světe. Rouhá se a přeje si, aby se pro ni vrátil, když se opravdu vrátí táhne ji k hřbitovu. Dívka se nakonec zachrání.

Polednice

Matka se nechá unést vztekem k neposlušnému dítěti a přivolá na něj Polednici.

Verš po verši se stupňuje matčin hněv. Trest, který ji za to čeká je však krutý. Příchodem Polednice si matka uvědomuje svou chybu a snaží se dítě uchránit. Kvůli maličkostem se rozzlobíme na své blízké a až příliš pozdě toho litujeme.
popsané papíry

Zlatý kolovrat

Král projíždí lesem a zamiluje se do Dory. Nevlastní sestra Dory se vydává za ní a vezme si krále místo ní a Doru společně s macechou zabijí. Postupně sestrojí zlatý kolovrat, který nakonec odhalí králi pravdu.

Autor poukazuje na závist. Každý je po zásluze potrestán.

Štědrý den

Dvě děvčata se vydají na Štědrý den k jezírku, aby zjistily svou budoucnost.

Na štědrý den se doslechnou, že o půlnoci v jezírku, kde se sklání vrba uvidí svou budoucnost. Vydají se tedy k jezírku a obě vidí svou budoucnost. Hana v něm vidí svého manžela Václava. Když se do jezírka dívá Marie vidí svůj pohřeb. Obě vize se do roka splní. Hana se vdá a Marie zemře. Z básně vyplívá, že je lepší svou budoucnost neznat.

Holoubek

Mladá vdova brzy zapomene na smrt svého manžela a vdá se znovu. Holoubek vrká na hrobě jejího bývalého manžela tak usedavě, až to donutí ženu k sebevraždě (utopí se v řece)

Holoubek symbolizuje svědomitost

Záhořovo lože

Loupežník se pod hrozbou pekla kaje za svoje hříchy a po uplynutí devadesáti let mu Bůh odpustí a odchází do nebe. Výjimečná jediná balada, kde není hlavní hrdinka žena. Nejvíc metafor

Víra v Boha vede k vykoupení.

Vodník

Matka nechce pustit svou dceru zpět za Vodníkem, ten ve zlosti zabije jejich dítě.

Vrba

Muž chce násilím rozdělit pouto mezi svou ženou a vrbou tím, že vrbu pokácí, zemře s ní však i jeho žena.

Lilie

Na hrobě mladé ženy vyroste lilie, mladý šlechtic ji utrhne a přesadí u sebe. Z lilie se v noci stává dívka a šlechtic se do ní zamiluje. Jednou odjede a matka lilii naschvál zahubí.

Dceřina kletba

Dívka zabila své dítě a chystá zabít i sebe. Viní svou matku za to, že ji podporovala v jejím lehkovážném životě.

Věštkyně

Věštkyně promlouvá o českém národu.

Vlastenectví, víra v náš národ.