Když člověk projíždí na kole některými méně frekventovanými zákoutími vaší obce, tak se nepřestává divit nad tím, kde se zde vzalo tolik nepořádku. Na některých místech už to doslova vypadá jako na skládce. A nejhorší je to vždy v okolí zahrádkářské osady. Co tam se najde věcí, to je k neuvěření. A drtivou většinu tohoto nepořádku tvoří ostříhané větvě keřů, shnilá jablka a zapáchající rozkládající se tráva. A to je věc, která už vám vůbec nejde na rozum. Jak to, že zahrádkáři, kteří by měli mít k půdě přirozeně vřelý vztah, a člověk by očekával, že umí hospodařit ze všech nejlépe, zahlcují příkopy posečenou trávou na místo toho, aby si z ní vyrobili to nejlepší přírodní hnojivo, jakým kompost bezpochyby je.

Zahrádkáři neumí hospodařit

Vypadá to, že svět je převrácený naruby a vládne mu zcela zvrácená estetika. Ovšem móda je móda, s tím nic nenaděláte. A vůbec nejlepší bude, když požádáte o dotace na sběrné dvory, ze kterých si vaše obec pořídí hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a k tomu i moderní svozovou techniku a kompostárnu.

diamond-collagen336x280.jpg
Skládky podél příkopů
Ohodnoťte příspěvek